domingo, 9 de mayo de 2010

ESCOLA REGGIO EMILIA:

Alfredo Hoyuelos va explicar a una conferència, la pràctica antiga de "Fajar als nens" ja que els primers a posar-la en pràctica van ser els romans, atès que considerava el nen com un ésser incapaç de fer res. La pràctica pedagogia de l'escola de Reggio Emilia es basa en la comprensió del nen i la nena sobre el món, entenent l'infant com un ésser ric en possibilitats, d'infinites capacitats. Atès que, tots els nens tenen la preparació, el potencial, la curiositat i l'interès per establir relacions i involucrar-se en les interaccions socials, construint el seu propi aprenentatge i negociant amb tot allò que l'ambient els ofereix. A més, els pares són considerats com un component essencial en el programa. Ja que són una part competent i activa de l'experiència de l'aprenentatge dels nens i nenes, a la vegada són una ajuda per assegurar el benestar a l'escola. Això, es justifica amb el projecte "Una escola amable", la composició de l'espai físic és acollidor i propicia trobades, comunicació i relacions. La revista nord-americana Newsweek va declarar a una de les institucions per a la primera infància de Reggio (anomenada Diana) com la millor del món.

S'han d'aprofitar les situacions de la vida quotidiana, ja que això ens allunya de fer activitats absurdes per als nens. Un exemple clar que dóna Alfredo Hoyuelos és explicar les nocions espacials "dins i fora" en lloc de fer una fitxa podem ensenyar quena el nen va a pixar. El paper dels mestres, exigeix recerca i aprenentatge continu que es porta a terme amb els nens. Els mestres expressen metes generals i fan hipòtesis en referència a la direcció que han d'agafar la seva tasca per abordar els interessos dels nens, les activitats i els projectes.

Recórrer els espais de l'escola et permet fer-te una idea de l'estètica dels detalls, de l'amabilitat del seu àmbit educatiu, de les seves propostes i projectes, i de les relacions que s'estableixen amb la cultura i la comunitat. Les aules de Reggio Emilia estan sempre obertes, els nens poden entrar i sortir quan vulguin. Tenen la llibertat absoluta d'anar on vulguin. Poden aprendre moltes coses sense la figura del docent.

En aquesta escola, hi ha la presència d'un "tallerista", és una persona que no prové de l'àmbit educatiu, el qual permet a l'alumne que s'identifiqui amb el material, ja que potencia la creativitat i el pensament.

A Reggio Emilia hi ha una gran solidaritat ja que un camió de l'ajuntament va per les empreses i recull aquells materials defectuosos, i els porten a un local on els mestres jubilats els recullen i els netegen. Després els mestres van a recollir aquells materials que els fan falta a l'escola. Tot això provoca la cultura, la societat i la història de Regio Emilia.

Si vols saber més sobre aquest tema pots entrar a la pàgina de viquipèdia i trobaràs coses sobre l'escola de Reggio Emilia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario